Gambling

Kansspelautomatencasinos voorzichtig positief over versoepelingen coronamaatregelen

0

Het effect van de corona-maatregelen op kansspelautomatencasino’s

De versoepelingen van de coronamaatregelen hebben een groot effect gehad op de kansspelautomatencasino’s. Veel van deze casino’s hebben hun deuren heropend. Dit levert meer verkeer en mensen op die hun kansspelautomaten kunnen gebruiken. De casino’s zijn voorzichtig positief over de versoepelingen. Ze hopen dat het verkeer zal stijgen in de komende maanden.

In dit artikel kijken we naar het effect van de versoepelingen op de kansspelautomatencasino’s:

Hoe hebben kansspelautomatencasino’s de afgelopen maanden geprobeerd om de crisis te overleven

De afgelopen maanden hebben kansspelautomatencasino’s geprobeerd binnen de strikte coronamaatregelen hun diensten te verlenen. Hoewel de landschappen met kansspelautomaten behoorlijk zijn veranderd, zijn veel casino’s erin geslaagd hun activiteiten in beperkte vormen door te laten gaan.

Veel casino’s hebben veerkracht getoond door creatief te denken over manieren om hun cliënteel te bedienen, waaronder de introductie van online platforms, het invoeren van coronaspecifieke protocollen en het aanpassen van promoties om huidige actieve gebruikers aan te trekken.

Hoewel er eind mei eindelijk wat versoepelingen voorzien waren, moet elk casino-platform aan strenge protocollen voldoen voordat ze opengaan. Dit omvat regels zoals mondmaskers dragende medewerkers en bezoekers, contactloze betalingstechnologieën zoals mobiel gokken en elektronische fraudebestrijding op spelaanvragen die individu’s verbiedt om meer dan één transactie per dag uit te voeren. In sommige Europese landen hebben overheden ook lagere limietbetalingsgrenzen ingesteld waardoor consument groter bedragen niet toegestaan wordt bij kansspelaanbiedetrs.

Hoewel vel projecteren dat de kansspelsector vroeg of laat zal herstellen, is 2020 nog steeds een moeilijk jaar gebleken voor tal van casino-operators. Er wordt gezegd dat als casinobedrijven merken dat dingen weer beginnen op gang te komen dat zij goede marketingstrategieën en innovatieve initiatieven nodig hebben die onderscheidend is ten opzichte van andere aanbieders, nuttiga toevoegingen bevatten die hun cliënteel loyaal houd aan hun merk en reclame maken tussen concurrent bedrijven in de sector.

Wat is de huidige situatie van kansspelautomatencasino’s

De coronacrisis en de strenge overheidstekorten hebben toegeslagen op kansspelautomatencasino’s in Nederland. De sluiting van casinoketens als Holland Casino heeft grote gevolgen gehad op de sector. Op dit moment zijn er vijf kansspelautomatencasino’s in Nederland met verschillende maatregelen om een veilige omgeving te bieden. Deze maatregelen bevatten onder meer mondkapjesvereisten, afstand bijhouden, regelmatige desinfectie, personeelsonderzoek en vergrendeling van toegangspoortjes.

Hoewel het niveau van de vraag naar kansspelaanbieders is gedaald als gevolg van de pandemie, lijken velen optimistisch te blijven over een sterke herstelling van hun activiteiten naarmate er meer versoepelingen worden aangekondigd. Verschillende opererende bedrijven zien extra kansen met betrekking tot:

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Innovatieve productlanceringsextravaganza’s
 • Trouwe promotionele programma’s

Wat zijn de versoepelingen van de corona-maatregelen?

Kansspelautomatencasino’s in Nederland hebben een voorzichtig positieve reactie op de versoepelingen van de coronamaatregelen. Deze maatregelen maken kansspelen mogelijk. In juni 2021 heeft de politiek besloten dat kansspelen op afstand toegestaan is. Hierdoor kunnen de kansspelautomatencasino’s hun deuren weer openen.

Wat zijn de versoepelingen die deze verandering mogelijk maken? Laten we een kijkje nemen!

Wat zijn de nieuwe regels en hoe zullen ze worden geïmplementeerd?

De versoepelingen van de coronamaatregelen, waaronder de heropening van kansspelaanbod in Nederlandse casino’s, zijn eindelijk doorgevoerd. De veiligheid en het welzijn van alle bezoekers nemen echter altijd voorrang. Om ervoor te zorgen dat kansspelaanbod op een veilige manier kan worden genoten, hebben casino’s maatregelen getroffen om de risico’s te beperken.

Zo staan er bijvoorbeeld sloten bij de casinospellen waaraan maximaal 4 mensen tegelijkertijd mogen spelen om social distancing te garanderen. Bezoekers wordt aangeraden hun handen te desinfecteren voordat ze een machine bediening en na elke sessie moet dit weer gedaan worden alvorens ze naar eigen huis gaan. Er is voldoende hygiëne beschikbaar in alle casino’s, waaronder spatschermen tussen automaten en desinfecterende doekjes die door beheerders regelmatig aangevuld wordt.

Verder is er aandacht geschonken aan de verlichting en ventilatie in de locaties zelf; hier mag geleid wordend op richtlijnen geen gebruik meer gemaakt van airconditioning op kamertemperatuur. In plaats daarvan moet er goed luchtgordijnen boven ledschermen onderhouden wordt om ervoor te zorg dat warmtegeleidingsweerstand optimaal blijft – wat kan leiden tot slecht beeldkwaliteit of schade an gamingapparataduurzaamheid! Daarnaast draagt elke bezoeker eigen mondbedekking ter bescherming van medespelers en personeelslede.

Wat zijn de voordelen voor kansspelautomatencasino’s?

Met de versoepeling van corona-maatregelen krijgen kansspelautomatencasino’s opnieuw de kans om bedrijf te doen. Deze versoepelingen hebben een positief effect op deze sector.

 • Ten eerste zullen de inkomsten uit kansspelautomaten omhoog gaan omdat spelers weer toegang hebben tot hun favoriete spellen.
 • Daarnaast betalen veel klanten hun spellen contant, wat helpt bij het behoud van geld in circulatie en stelt casino’s in staat om meer mensen te bedienen.
 • Verder helpt de mogelijkheid om meer mensen te bedienen bij het garanderen van naleving van richtlijnen die zijn bedoeld voor social distancing, aangezien minder toegankelijkheid ertoe leidt dat grote groepen mensen alleen maar dichter bij elkaar worden gedrongen.
 • Bovendien kan voldoende afstand houden helpen om personages in alle veiligheid te laten spelletjes spelletjes en bewegen, waardoor casino’s ook hun taken als verantwoord bedrijf, zoals risicobeheer op wandels afstand houding kunnen behoudren.
 • Ten slotte is er meer potentie voor marketing acties, zoals lagere prijzen tijdens shows of speciale verkoopacties waardoor potentiële spelers aangetrokken wordt door lagere prijsvorming. Dit resulteert dan weer in meer winst voor casinos en eigenaars alike terwijl ze er extra mogelijkhede aan toevoegeden gratis promotie voorde attractie die casino’s reeds wetter maken.

Wat zeggen experts over de versoepelingen?

Verruiming van de corona-maatregelen heeft veel mensen blij gemaakt. Maar bij kansspelautomatencasino’s heeft het ook wat angst veroorzaakt. De versoepelingen geven hoop, maar casino’s zijn voorzichtig optimistisch.

Wat zeggen experts hierover? Kijken we naar wat ze te zeggen hebben over de versoepelingen en de toekomst van kansspelautomatencasino’s?

Wat zijn de voorspellingen voor de toekomst van de kansspelautomatencasino’s?

Volgens experts bieden de versoepelingen van de Corona-maatregelen een belangrijke stimulans voor kansspelautomatencasino’s. Aangezien veel landen hun beperkingen qua samenscholing hebben gelicht en bepaalde lokale versoepelingen mogelijk hebben gemaakt, zou dat kunnen leiden tot een stijging van het aantal personen dat heeft gespeeld in kansspelautomatencasino’s. Dit kan echter afhangen van de manier waarop elk land ermee omgaat en de voorwaarden die ze stellen.

Hoewel kansspelautomatencasino’s door vele overheden als “niet-essentiële” bedrijven werden geclassificeerd, bestaan er nog steeds lokale wetten en regels die bepalend zijn voor wat wel of niet legaal is binnen dit segment. Deskundigen geloven ook dat sommige regio’s waarschijnlijk meer open zullen staan voor versoepeling dan andere. Dit hangt allemaal af van hoe goed men begrijpt wat daadwerkelijk bijdraagt aan economisch herstel, alsook hoeveel risico’s men kan accepteren in termes van volksgezondheid en financiële stabiliteit.

Verder wordt er ook gedacht dat kansspelinrichting met twee vestigingen in verschillende statische locaties mogelijk meer minuten maken dan bedrijven met slechts één vestiging omdat ze zo meerdere regio’s tegelijkertijd bedienen. Daarnaast is er ook eindeloze hoop op digitale ontwikkeling in dit soort gamingbranche, waarbij veeleisende gamers gebruik maken van interactieve digitale media om hun spelinhoud te genieten op elke locatie en op elk apparaat (employe computers). Met de groeiende populariteit van online gaming kan dit resulteren in meer inkomsten voor kansspelinrichting in termes van digitaal spelaanbod.

Wat zijn de verwachte positieve en negatieve gevolgen?

De versoepelingen die het kabinet heeft aangekondigd voor de kansspelregels maken het mogelijk dat gokhallen nieuwe machines kunnen plaatsen. Hoewel er veel discussie is geweest over de probleemloze exploitatie van de casinogames, zijn veel casino-experts het erover eens dat de versoepelingen eindelijk een stap zouden moeten zijn in de goede richting.

Casino-exploitanten hopen dat regulerende autoriteiten hun werk doelmatiger zullen doen om misbruik tegen te gaan en tegelijkertijd strikte maatregelen in acht te nemen om kinderen, kwetsbare volwassene en mensen met verslavingsproblemen te beveiligen. Dit betekent bijvoorbeeld dat bookmakers op basis van risicosystematiek moet controleren of potentiële spelers wel of geen risicovol ingedeeld wordengoed.

Diverse deskundigen op het gebied van casino-activiteit benadrukken echter ook dat er nog veel problematiek bestaat als het gaat om verantwoord gokken, waaronder goklening, drugsgebruik en vrouwenhandelswaarvan sommige veiligheidsmaatregelen druisen strenge normering noodzakelijk maken. Er zal meer bewustmakingscampagnes nodig zijn – met name voor technisch personeel die uiteindelijk verantwoord hoefden over te waken binnende sector – om café rondom goksites in gang te houdten.

Experts spreken ook optimisme uit over economische mogelijkheden die worden gecreeerd door deze verversliedingen. Vooral als consequentethorganisatorighediousafing resulterend tot meer doeltreffende beschermingnieryspannovedingen patronencasnegiers tal autorrystandsaygenenehvaworynevolvinghethindustryallieverenthamllucahfignement risk managementcrteraccomplceutgtaining these objectives that would leave door developnenctyme more sustainable industry model whilst encouraging customer friendly practicescasinoeowners can look forward to increased profitability and improved reputations within the industry withlincschred enhanced customer trust ham produced by sensible responsible gambling policies put into platen by the governing regulatory body naarmate COVID maand lang word bunbly minuten overheerstinge sector ledereranuaries adviseren try harder to create room for further developing bleue sectoralists facilitate umvan samwerking door alle stakeholders everreejen zoals operators Nederland Kansspellvonootjschulps belangrijke initiatief Genheit Venlo FairBrought standards system which igloo crofts gaming companies to employ rigorous alcohol control and enhanced security systems throughout their casinos oraceilities creating an environment with tailor made and varied entertainment premises for visitors mitigating any possible socio economic risks inspired tentatively and economically profitable success Erraward trusted guidance from Dorty Media Casino regulators as way pankootsucessful strategies enable healthy thriving business models en best hands player friendly prudctom andmexperiences tot leek ye we’re published with emphasis on education so the public can better understand the implications associated all gamgling activities endenting them making informed decisionsremaines safe entertaining environment provided regularly monitored all casino’s.

Wat zegt de overheid?

Kansspelautomatencasino’s hebben vandaag aangekondigd dat ze opgelucht zijn en voorzichtig positief reageren op de versoepelingen die het kabinet heeft aangekondigd. Deze versoepelingen vormen geen officieel beleid. Toch hebben ze de sector een goed teken gegeven dat de overheid de industrie serieus neemt.

Laten we kijken wat de Nederlandse overheid hierover te zeggen heeft.

Wat zijn de verwachte overheidsmaatregelen?

De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft strenge maatregelen getroffen tijdens de coronaviruspandemie, waaronder een verplichte sluiting van niet-essentiële bedrijven zoals casino’s. Hoewel sommige bedrijven inmiddels hun deuren weer hebben geopend, blijven veel casino’s momenteel gesloten.

De regering staat echter open voor versoepelingen voor kansspelaanbieders om de industrie te helpen herstellen en werkgelegenheid te ondersteunen. Er wordt druk gespeculeerd over mogelijke veranderingen aan nationale wet- en regelgeving met betrekking tot gaming- en kansspelfaciliteiten. Bovendien zien sommige instanties de terugkeer van kansspelsites met lage limiet als essentieel om kleine bedrijven genezing te bieden die zwaar door de pandemie zijn getroffen.

Hoewel er geen officiële informatie is dat gemachtigde versoepelingen ten aanzien van kansspelfaciliteiten op stapel staan, hopen vele personenzaken dat er binnenkort wat meer duidelijkheid kan worden gegeven over wat er mag worden gebracht en wat niet. Het is belangrijk te weten dat overtreding van overheidsregels mogelijk strafvervolging door justitie inhoudt voor degene die schuldig bevonden wordt; daarom is het ook cruciaal om samenhangend te blijven met actualiseringen van het Ministry of the Interior & National Security Administration (INSA) betreffende toekomstige leiding & local initiatieven voor veiligheid met betrekking tot kansspelfaciliteiten in het Verenigd Koninkrijk.

Wat zijn de verwachte gevolgen van de overheidsmaatregelen?

De versoepelingen van de corona-maatregelen door de Nederlandse overheid zullen waarschijnlijk een positief effect hebben op kansspelautomatencasino’s. Deze zullen zichzelf beter kunnen positioneren om te voldoen aan de nieuwe regels en verwachtingen die door de overheid worden gesteld, zoals het verstrekken van informatie over risico’s en preventie.

De komst van meer kansen op winst voor de lokale gemeenschappen vereist dat het management van gokbedrijven meer moeite doet om hun bedrijfspraktijken af te stemmen op sociale verantwoordelijkheid. Er moet meer controle zijn, met name met betrekking tot correlatie tussen bestaande prachtpraktijken en risicovolle gedragspatronen die leiden tot verslaving of schadelijke sociale effecten, zoals criminaliteit of schuldimplicaties. Dit betekent dat casino’s dichter bij hun lokale gemeenschappen moet staan en nauw samengaan met instanties zoals GGD afdeling geestelijke gezondheidszorg om risicovolle gedragspatronen te identificeren en aan te pakken.

Daarnaast kan eenzelfde soort actie ook worden genomen in andere belangrijke gebieden:

 • Doordringend onderzoek naar pre-existente psychische problematiek, OCD hersenfunctieverandering, online gaming problematisering, verslaafd maken aan drugs/alcohol – beeldvorming, reclamebeperking enzovoort zal nodig zijn voor kansspelautomatencasino’s om ervoor te zorgen dat handelstransacties tussen gokhouders kan worden operabel en traceerbaar.
 • Dit is essentieel om misbruik van faciliteit door criminelactivity of onjuist gebruikte practice and check.
 • Daarnaast middels sportreclame limiet wetten en preventieve maatregelles kan helpen om game en sporter/gambling related activities te beperken voor minderjarigen in Nederland en wereldwijd.

Wat zegt de industrie?

De kansspelautomatencasino’s zijn opgewekt over de verslapping van de lockdown maatregelen. Verschillende regio’s hebben hun eigen patroon van versoepelingen. Verwacht wordt dat er binnenkort meer open zullen zijn. De industrie is verheugd, maar er zijn nog steeds veel vragen over de specifieke regels voor de bedrijven.

Laten we eens kijken wat de industrie zegt over de veranderingen in de lockdown maatregelen:

Wat zijn de verwachtingen van de industrie voor de toekomst?

De versoepelingen betreffende de coronamaatregelen hebben een positief effect gehad op Kansspelautomatencasino’s in heel Europa. Grotere casino’s mogen nu weer resultaten laten zien en met strategieën komen om hun personeel, gasten en vestigingen te beschermen. Hoewel elke regio verschillend is, verenigen veel landen zich in een gemeenschappelijke versoepeling van overheids- en lokale maatregelen die casino’s toestaat weer banengroei te boeken.

Veel Kansspelautomatencasino-operators staan ​​optimistisch tegenover de toekomst. Ze maken plannen om hun faciliteiten uit te breiden, nieuwe vestigingen te openen of hun bestaande bedrijven opnieuw uit te rusten. Dit is goed nieuws voor banengroei aangezien deze bedrijven hoogwaardige banenkoppels beloven die aanzienlijke economische voordelen biedt in afgelegen gebiedsdelen waarvoor toegankelijkheid tot hoogwaardige werkgelegenheid schaars kan zijn.

Uit veiligheidsoverweging kunnen er speciale maatregelbepalingen worden gestoken o.a. bijvoorbeeld invloedsirculaires rond luisteren naar medewerkers & gasten, overgewichtachtgeven of meer huidtoetstingvereistes vragen als eindplicht. Aangezien ze vaak 24/7 geopend zijn heeft dit impact op telewerkencapaciteit maar ook passieve handhygiëne referenties door middol van automatisering recepties, frequentiecontroletressayes, etc.

Om ervoor te zorgen dat deze bedrijven zo succesvol mogelijk blijven, is er echter meer ondersteuning nodig vanuit politiek en andere relevante stakeholders om financiële steun te bieden, leefbare werkomstandigheden te garanderen, dat privacywettelijk voldoet aan alle vereistes die momenteel van toepassing zijn, aandacht aan hebbende sectoren of ingezette internationale aantrekkelijkheid, begonnen verhouding met beide lokale overheden, aangename sfeer vinden, etc. en het volgen / beheersen van binnengebrachte coronaprotocollen.

Wat zijn de verwachte positieve en negatieve gevolgen?

De casinoindustrie staat klaar om open te gaan wanneer de tijd daar is en heeft geen belemmeringen vanuit de overheid meer, maar er lopen nog steeds risico’s. Hoewel ondernemers positief zijn over de toekomst, merken ze ook op dat op korte termijn een versoepeling van de lockdown-maatregelen hun bedrijf niet goed gedaan heeft. Een van de mogelijke negatieve effecten die als gevolg hiervan waargenomen kunnen worden, is dat veel mensen zich zorgen maken over hun veiligheid en gezondheid.

Er moet meer nagedacht worden over hoeveel gamingtafels en -machines in bedrijf kunnen worden genomen of eigenaars echt weten hoeveel spelers er aanvaardbaar zulln lad in één ruimte. Er zal waarschijnlijk behoefte zijn aan extra hygiënevoorzieningen om de verspreiding van infecties zo veel mogelijk te voorkomen, wat waarschijnlijk leidt tot verandering in het Lay-out-plan om ervoor te zorg dat spelers op afstand gehouden wordt. Ook uiteinde contactpunten zoals slotmachines of handpenningskastjes moet overwogen wordeen voor iedere casino om het risico te minimaliseren.

Anderseits kan regelingvoorspoed ook leiden tot tewerkstelling door nieuwe functies als data analist binnendatacenter rondom games of in functies gericht op marketing gericht op online entertainment services, dus er is hogere hoop datcasinobusinesses winstgevarendlist met creativiteit weer goede resultaten blootstellen in H2K20.

Veel Gestelde Vragen

Vraag 1: Wat verandert er voor kansspelautomatencasino’s door de versoepeling van de corona-maatregelen?

Antwoord 1: Kansspelautomatencasino’s kunnen sinds de versoepelingen van de corona-maatregelen weer open zijn voor het publiek, met beperkingen voor het aantal mensen dat tegelijkertijd in het casino mag zijn. Er zijn ook strenge hygiënemaatregelen ingesteld, zoals het dragen van een mondkapje en het naleven van sociale afstand.

Vraag 2: Wat zijn de hygiënemaatregelen in kansspelautomatencasino’s?

Antwoord 2: Er zijn een aantal hygiënemaatregelen ingesteld in kansspelautomatencasino’s. Iedereen die het casino bezoekt moet een mondkapje dragen en er moet 1,5 meter afstand worden gehouden tussen de bezoekers. Er zijn ook extra maatregelen genomen zoals het regelmatig reinigen van speeltafels en het verstrekken van desinfecterende gel.

Vraag 3: Waarom is het belangrijk om de hygiënemaatregelen in kansspelautomatencasino’s te volgen?

Antwoord 3: Het is belangrijk om de hygiënemaatregelen in kansspelautomatencasino’s te volgen om ervoor te zorgen dat het publiek veilig kan blijven. Door deze maatregelen kunnen het risico op verspreiding van het coronavirus worden verminderd.

greenostrich701

Lightning Blackjack

Previous article

Welke strategien zijn effectief bij roulette

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Gambling